Hrašovík

100-ročné Hrašovícke lipy…Kráľovnej zelená pristane

Výsadbu uskutočníme počas obecnej slávnosti podporenej podujatím DEKD - Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Nad cestou do obce Hrašovík sa donedávna týčili 4 lipy, ku ktorým majú obyvatelia obce vzťah a miesto nazývajú "U Kráľovnej". Jedna lipa vyschla a ostatné sa nám pred 5timi rokmi podarilo zachrániť pred výrubom, mali byť vyrúbané pri stavbe diaľnice. Rozhodli sme sa, že štvrtú lipu dosadíme.